Obchodní podmínky

Bc. Lenka Petříková
se sídlem: Sadová 2, Zlín 760 01

IČ: 87167441
DIČ: CZ8557304569

Všem našim zákazníkům doporučujeme seznámit se s níže uvedenými obchodními podmínkami a nákupním řádem, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o tom, jak postupovat při nákupu v našem obchodě a jak komunikovat s obchodním oddělením. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetové prodejně.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Bc. Lenky Petříkové, se sídlem Sadová 2, Zlín 760 01, Identifikační číslo: 87167441 ,.(Dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, e-mailem, či telefonicky. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.wenus.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Jak nakupovat

Nakupování v našem internetovém obchodě je snadné a přináší řadu výhod:

 • stále se rozšiřující sortiment, šetrný k přírodě
 • nabídka obsahuje zboží nedostupné v supermarketech
 • pohodlné objednávání z domova 24 denně 7 dní v týdnu 365 dní v roce
 • žádné shánění zboží, šetříte drahocenný čas
 • záruka kvality dodávaného zboží

Zboží je roztříděno do hlavních kategorií, každá z těchto kategorií je dále dělena na podkategorie/filtry, které  jsou v seznamu produktů na pravé straně.

Po zvolení konkrétní kategorie se zobrazí seznam náhledů výrobků této kategorie. Detail každého výrobku zobrazíte kliknutím na náhled.

V detailu výrobku uvidíte větší fotografii a úplný popis, včetně případných variant výrobku, rozměrů, hmotnosti a cen.

Chcete-li vložit výrobek do košíku, vyplňte počet kusů a stiskněte tlačítko Koupit. Aktuální počet kusů v košíku vidíte na každé stránce v levém horním rohu.

Obsah košíku zobrazíte kliknutím na odkaz vedle ikony košíku.

Je-li v košíku nějaké zboží, zobrazí se vám přehledná tabulka, kde je uveden název, varianta, množství a cena výrobku. Vedle každé položky v košíku je ikona Odstranit, kliknutím na tento odkaz odstraníte výrobek z košíku a zobrazí se košík bez této položky. Když jste s obsahem košíku spokojeni, klikněte na tlačítko Přejít do pokladny.

Zobrazí se přehledný formulář. Pozorně vyplňte údaje, položky označené hvězdičkou jsou povinné. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko Objednat.

Po objednání obdržíte, na Vámi uvedený e-mail, platební údaje pro převod celkové částky na náš bankovní účet.

Pokud jste vybrali platbu pomocí GoPay (platba kartou nebo bankovním převodem), budete přesměrováni na platební bránu pro úhradu.

Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu.

Zboží můžete také objednat telefonicky na čísle 00420 777 557 575.

2.1 Storno objednávky

Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do tří hodin po učinění objednávky, e-mailem na adresu info@wenus.cz v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Nebo telefonicky na čísle 00420 777 557 575. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 3 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena – odeslána do 5 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 3 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území povolené v rámci objednávkového formuláře.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující je povinen všechny údaje v potvrzovacím e-mailu překontrolovat a v případě vzniklé chyby kontaktovat prodávajícího o úpravě chybných údajů. Včetně údajů o zvoleném způsobu platby a objednaného zboží.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Stornování objednávky spotřebitelem lze realizovat emailem na info@wenus.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Kupující může svou objednávku stornovat nejpozději do tří hodin po učinění objednávky, po této lhůtě pouze po předchozí dohodě s prodávajícím.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajících a kupujícím, a to zejména v případě, že kupující objedná zboží za cenu, která byla zveřejněna omylem v důsledku chyby prodávajícího,o této skutečnosti bude kupující neprodleně informován.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • zboží se hradí převodem na účet vedený u KB banky č.ú. 115-7130480227/0100

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě rozšířené možnosti platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě rozšířené možnosti bezhotovostní platby (Služba GoPay) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné a jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Provozovatel obchodu není plátcem DPH.

5. Dodací podmínky

V naší nabídce je zboží z našeho sortimentu vystavené na webových stránkách www.wenus.cz

Objednávka u zboží skladem bude vyřízená a předána přepravní službě do tří pracovních dnů, pokud by to z provozních důvodů nebylo možné, budeme zákazníka kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě pokud možno ke spokojenosti zákazníka.

5.1 Dopravné

Dopravné se liší podle způsobu dopravy a země do které je zboží dopravováno. Ceny jsou k dispozici www.wenus.cz/pokladna/.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě poškození zásilky je zákazník povinen sepsat s kurýrem zápis o škodě a následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Reklamační řád

Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba na poskytované zboží je uvedena na obale zboží.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem: Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu Bc. Lenka Petříková, Sadová 2, Zlín, 760 01 nebo na e-mail info@wenus.cz (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE) a to bez zbytečného odkladu.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

U KOSMETICKÝCH PRODUKTŮ

 • označení reklamovaného zboží
 • důvod reklamace
 • termín nákupu
 • fakturu a doklad o zaplacení
 • nepoužítý produkt s původním obalem

U ODĚVNÍCH PRODUKTŮ

 • označení reklamovaného zboží
 • důvod reklamace
 • termín nákupu
 • fakturu a doklad o zaplacení
 • zboží s původními neodstříhnutými visačkami bez známek znečištění, nošení, praní, potu, parfémů či poškození nevhodnou manipulací

Kupující je povinen spolu s vadným výrobkem předložit fakturu a doklad o zaplacení.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. V případě vrácení peněžní částky má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši a to v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím .

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího buď písemně na adresu Bc. Lenka Petříková, Sadová 2, Zlín 760 01, nebo elektronickou poštou na adresu info@wenus.cz , v tomto případě je kupující o vyřešení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.

8.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.6. V případě uznání reklamace hradí náklady spojené s dopravou zboží prodávající.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví  zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Podmínky ochrany osobních údajů

11.1  Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Lenka Petříková, IČ: 87167441 se sídlem Sadová 2, Zlín 760 01(dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Bc. Lenka Petříková, Sadová 2. Zlín 760 01
  email: info@wenus.cz
  telefon: +420 777 557 575
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

11.2  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

11.3  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 5. Účelem zpracování osobních údajů je
 6. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 7. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 8. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

11.4  Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 2. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

11.5  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 3. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 4. zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb – dropbox.commailchimp.com, Google Apps

11.6  Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

11.7  Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména – pravidelné změny hesel, šifrování citlivých dat, aktualizace softwaru, antivirus atd…
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

11.8  Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Bc. Lenka Petříková, Sadová 2, Zlín 760 01, adresa elektronické pošty info@wenus.cz, telefon +420 777 557 575.

Ve Zlíně dne 11.11. 2019

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. 11. 2019.

Zpětná vazba

Rozvoj našeho obchodu by měl také podléhat požadavkům a zájmu našich zákazníků, tedy Vás, každý impuls je pro nás cenný a velmi si ho vážíme. Budeme rádi, když nám své připomínky a podměty sdělíte na náš e-mail .